Elżbieta Samołyk

  "Dzień patrona szkoły" Scenariusz zajęć otwartych edukacji wczesnoszkolnej w klasie II

  "Dzień patrona szkoły"

  Scenariusz zajęć otwartych edukacji wczesnoszkolnej

  w klasie II

  Temat dnia: "Dzień patrona szkoły"

  Data: 25.05.2015r.

  Czas trwania: 3godziny lekcyjne

  Zapis w dzienniku: Życie i twórczość Marii Konopnickiej – integrowanie rodziców i dzieci, wspólna zabawa, uczestnictwo w konkursach: wiedzy o patronie szkoły i konkursie plastycznym na ilustrację do utworu patronki. Obserwowanie uczniów rozwijających swoje talenty i zdobywających wiedzę o patronie szkoły. Określanie uczuć towarzyszących rywalizacji i współzawodnictwie oraz współpracy w zdobywaniu wiedzy.

  Cele:

  • nauczyciel i rodzice lepiej się poznają i przekonują, że spotkanie w klasie może stanowić niezapomniane przeżycie w czasie realizacji projektu edukacyjnego,

  • rodzice obserwują funkcjonowanie swoich dzieci w klasowym zespole, widzą jak ich dzieci rozwijają swoje talenty i zdobywają wiedzę o patronie szkoły,

  • pogłębianie wiedzy uczniów na temat twórczości Marii Konopnickiej,

  • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką,

  • uczniowie biorą udział w konkursach i obserwują, jak potrafią się bawić ich rodzice.

  Środki dydaktyczne:

  - prezentacja multimedialna "Maria Konopnicka",

  - kroniki szkolne i "Kurierki Szkolne",

  - plansza wykonana przez uczniów "Miejsca pamięci patrona szkoły",

  - „Kalendarium życia Marii Konopnickiej" ,"Oś czasu",

  - książki: „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi” „Co słonko widziało”,

  O Janku Wędrowniczku” "Stefek Burczymucha", „Na jagody”,

  Szkolne przygody Pimpusia Sadełko”,

  - dyplomy i nagroda dla zwycięzcy konkursu książka Marii Konopnickiej

  pt. „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”.

  Przebieg spotkania:

  1. Prezentacja fragmentów utworów Marii Konopnickiej „Co słonko widziało”, „O Janku Wędrowniczku” "Stefek Burczymucha" , „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi” przygotowana przez uczniów klasy II.

  2. Oglądanie prezentacji multimedialnej o Marii Konopnickiej.

  3. Przygotowanie do konkursu wiedzy o patronce szkoły. Przeczytanie tekstu „Kalendarium życia Marii Konopnickiej" odszukanie danych i odpowiadanie na pytania, wpisując kolejne daty na osi czasu.

  Kalendarium życia Marii Konopnickiej"

  Maria Konopnicka urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach. W latach 1890 – 1903 większość czasu spędzała za granicą: w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Włoszech.

  Z okazji jubileuszu 25 – lecia pracy pisarskiej otrzymała w darze od narodu dworek pod Żarnowcem. Zmarła 8 października 1910 roku we Lwowie.

   

  Suwałki Kalisz Lwów

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1842 1849 1862 1870 1890 - 1903 1910

   

  4. Rozwiązywanie zadań. Wykonanie działań matematycznych:

  - Którą rocznicę urodzin naszej patronki obchodzimy w bieżącym roku?

  2015 - 1842 = 173

  - Ile lat pisarka spędziła poza granicami Polski?

  1903 - 1890 = 13

  - Ile lat żyła Maria Konopnicka?

  1910 - 1842 = 68

   

  5. Przeczytaj tekst "Twórczość Marii Konopnickiej" i zapamiętaj najważniejsze tytuły utworów patronki naszej szkoły.

   

  "Twórczość Marii Konopnickiej"

  Maria Konopnicka pisała wiersze, często wzorując się na twórczości ludowej. W kręgu jej zainteresowań nieustannie znajdowali się ludzie biedni i pokrzywdzeni, szczególną troską przejmował ją los dzieci. Młodszym dzieciom jest znana jako autorka baśni

  O Krasnoludkach i o sierotce Marysi” oraz książek dla najmłodszych „Moja książeczka”, „Co słonko widziało”, „Na jagody”, „O Janku Wędrowniczku”, „Szkolne przygody Pimpusia Sadełko”.

   

  6. Oglądanie książek na przygotowanej przez uczniów wystawie poświęconej twórczości Marii Konopnickiej. Przedstawienie postaci z ulubionej książki w formie zagadek.

  1. Dziewczynka, która zamieszkała w lesie z malutkimi ludzikami.

  2. Chłopiec, który poszedł do lasu, aby nazbierać jagód dla mamy.

  3. Zuch, który przestraszył się myszki.

  4. Największy łobuz w szkole „Pod Pierogiem”.

  5. Mały podróżnik i wędrowniczek.

  7. Wysłuchanie utworu Marii Konopnickiej "Rota" odtworzonego na płycie CD.

  Jaki tytuł nosi hymn naszej szkoły? Kto jest autorem słów pieśni? Jak należy zachowywać się

  podczas hymnu?

   

  8. Oglądanie i wyszukiwanie w gazetkach szkolnych "Kurierek Szkolny" i Kronikach informacji na temat: Sztandar naszej szkoły, Uroczystość nadania naszej szkole imienia Marii Konopnickiej . Wybór prawidłowych numerów gazet z uwzględnieniem lat i miesięcy.

  Głośne odczytanie znalezionych fragmentów w "Kurierkach Szkolnych", prezentacja zdjęć w Kronikach szkolnych.

  9. Przeprowadzenie klasowego konkursu wiedzy o patronie szkoły.

  Przedstawienie regulaminu konkursu:

  1. W konkursie biorą udział uczniowie klas II.

  2. Uczestnicy konkursu mają do rozwiązania 12 zadań, za każde prawidłowo rozwiązane zadanie można otrzymać 1 punkt. Maksymalna ilość 12 punktów.

  3. Komisja dba o prawidłowy przebieg konkurs i sprawdza poprawność wykonania wszystkich zadań, oblicza punkty i ogłasza zwycięzców konkursu.

  4. Skład komisji: nauczyciel, rodzice.

  5. Nagrodami w konkursie są dyplomy i książka Marii Konopnickiej „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi” dla zwycięscy konkursu.

  10. Ogłoszenie wyników konkursu. Uroczyste wręczenie dyplomów zwycięzcom konkursu.

  11. Prezentacja plakatu "Miejsca pamięci patrona szkoły" wykonanego przez uczniów.

  12. Wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką malarską pt. " Moja ulubiona postać

  z utworu Marii Konopnickiej". Wybór przez uczniów najlepszych prac na Międzynarodowy Konkurs Plastyczny organizowany przez Muzeum w Żarnowcu po zapoznaniu się z regulaminem konkursu.

  KONKURS WIEDZY O PATRONIE SP W BUCZYNIE

   

  Imię ................ Nazwisko ...........................................................Klasa ........

   

  1. Napisz imię i nazwisko patrona Szkoły Podstawowej w Buczynie.

   

  .........................................................................................................

   

  1. W którym roku odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia?

   

  ........................................................................................................

   

  1. Jaki tytuł nosi hymn naszej szkoły?

  Podkreśl prawidłową odpowiedź.

   

    1. Mazurek Dąbrowskiego”

    2. Oda do radości”

    3. Rota”

   

  1. Jakie charakterystyczne elementy znajdują się na sztandarze

  naszej szkoły? Podkreśl prawidłową odpowiedź.

   

    1. postać patronki, nazwa szkoły, zielone tło,

    2. otwarta księga, postać krasnoludka,

  nazwa szkoły, niebieskie tło,

    1. postać górnika, nazwa kopalni, czarne tło,

   

  1. Dokończ zdanie. Napisz nazwę miejscowości i rok.

   

  Maria Konopnicka urodziła się w .............................. w ............. roku.

   

  1. Przeczytaj uważnie fragmenty utworów M. Konopnickiej.

  Podaj ich tytuły.

  a)

  Szkoła pani Matusowej

  głośne w świecie ma przymioty,

  uczęszczają do niej wszystkie

  dobrze wychowane koty.

   

  ...............................................................................................................

  b)

  Wrócił, cicho stanął w progu.

  Mama śpi? – To chwała Bogu!

  Złotych jaskrów narwał dzbanek,

  Kwieciem przybrał obrus biały,

   

  A tuż obok filiżanek

  Dwie krobeczki jagód stały.

  Jaś napisał na arkuszu:

  Mojej Mamie zdrowia życzę!”

   

  ................................................................................................................

   

   

  7. Dopisz brakujące wyrazy w podanych tytułach utworów naszej patronki.

   

   1. O Janku ................................................................................

   

   1. Co słonko .............................................................................

   

   1. Moja .....................................................................................

   

  8. Podaj nazwę miasta, w którym urodziła się Maria Konopnicka?

  Podkreśl prawidłową odpowiedź.

   

   1. Maria Konopnicka urodziła się w Warszawie.

   

   1. Maria Konopnicka urodziła się w Krakowie.

   

   1. Maria Konopnicka urodziła się w Suwałkach.

   

   1. Maria Konopnicka urodziła się we Lwowie.

   

   

  9. Dobierz postacie do odpowiednich tytułów i połącz je strzałkami.

  Szkolne przygody Pimpusia Sadełko” * * mysz

   

  O krasnoludkach i sierotce Marysi” * * Janek

   

  Na jagody” * * pani Matusowa

   

  Stefek Burczymucha” * * Koszałek – Opałek

   

  10. Napisz nazwy trzech państw, w których przebywała patronka naszej

  szkoły M. Konopnicka.

   

  ...............................................................................................................

   

  11. W jakim mieście zmarła poetka M. Konopnicka?

   

  ..............................................................................................................

   

  12. Podaj rok śmierci M. Konopnickiej. .............................................

  Kontakt

  Sala:
  E-mail:
  Telefon:

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczynie
   Buczyna 17
   59-160 Radwanice

   adres skrytki ePUAP : /SPBuczyna/domyslna
  • (076)8311-312

  Galeria zdjęć