Kontakt

 

 

 

Aktywna tablica

Aktywna tablica w naszej szkole.

Całkowita wartość projektu wynosi: 43 750,00

Dofinansowanie: 35 000,00

Wkład własny Urzędu Gminy Radwanice :

8 750,00
 

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Buczynie uzyskała wsparcie finansowe w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego zostały zakupione trzy tablice interaktywne oraz specjalistyczne programy edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaplanowane są również szkolenia nauczycieli, spotkania organizowane w międzyszkolnej sieci współpracy szkół realizujących program, lekcje otwarte, wymiana doświadczeń nauczycieli, m.in. upowszechnianie tzw. „dobrych praktyk” i opracowywanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem TIK.


Czwartek 18.04.2024

Galeria zdjęć

Brak galerii w albumie

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczynie
  Buczyna 17
  59-160 Radwanice

  adres skrytki ePUAP : /SPBuczyna/domyslna
 • (076)8311-312

Aktualności

 • ROZKŁAD JAZDY

  PRZYJAZD: ODJAZD 17:40

  15:00 UŁANÓW 17:42 NOWY DWÓR

  15:05 SIEROSZOWICE I, II 17:45 NOWA KUŹNIA, TEODORÓW

  15:10 KŁĘBANOWICE 17:50 STROGOBORZYCE

  15:15 STROGOBORZYCE 18:00 SIEROSZOWICE

  17:55 KŁĘBANOWICE 18:05 UŁANÓW

  15:20 NOWA KUŹNIA, TEODORÓW

  15:25 NOWY DWÓR

  15:30 BUCZYNA

 • Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Opiekunowie

  Informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola, oddziału zerowego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej w Buczynie na rok szkolny 2024/2025.

  Wnioski o przyjęcie dziecka należy składać zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.12.2024 Wójta Gminy Radwanice w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkola, oddziału zerowego oraz do klas pierwszych.

  Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania lub do pobrania w sekretariacie szkoły

 • Poniżej przedstawiamy informację o telefonach zaufania i infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy potrzebują pomocy.

 • Wrocław 2023-10-09

  Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice!

  W związku z zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi prac domowych zadawanych uczniom i ich oceniania oraz zasad poprawiania przez uczniów niesatysfakcjonujących ocen informuję, że:

  1. Kwestie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
   w szkołach publicznych regulują:

  - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.)

 • CZESNE

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie informuje, iż od 1 września 2023 r. opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wynosić będzie 1,30 zł, zgodnie z uchwałą nr LIV/387/23 RADY GMINY W RADWANICACH z dnia 14 lipca 2023 r.

  Realizacja podstawy programowej: 8:00 – 13:00

  Czas pracy oddziału przedszkolnego 7.30 – 15.30

  Płatność przelewem na konto:

  SANTANDER BANK POLSKA S.A. 89 1090 2398 0000 0001 4662 0464

 • zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2023

  ferie zimowe 15 – 28.01.2024

  wiosenna przerwa świąteczna 28.03 – 02.04.2024

  egzamin ósmoklasisty 14 – 16.05.2024

  14 maja (wtorek) - egzamin z języka polskiego,

  15 maja (środa) - egzamin z matematyki

  16 maja (czwartek) - egzamin z języka obcego nowożytnego

  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 21.06.2024

  Ferie letnie 22.06-31.08.2024

  Ustawowo dni wolne od zajęć dydaktycznych

  01.11.2023 r. Święto Zmarłych (środa)

 • Wrocław 2023-09-11

  Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice!

  Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2023/2024. Wchodzimy weń z optymizmem
  i nadzieją, acz zapewne będzie jak zwykle trudny i jak zawsze pracowity. Wyzwań, zadań
  i obowiązków z pewnością nie zabraknie. To dobrze, bowiem przeszkody są po to, aby je pokonywać, a trudności, żeby hartowały. Jak mawiali starożytni Rzymianie - per aspera ad astra! Powiada się - i słusznie - że w szkole (czy szerzej w oświacie) stałe są tylko zmiany, nowy rok szkolny też je przynosi. Spieszę przeto z informacją o najważniejszych nowościach w edukacji:


Dnia 27 maja 2013 roku obył się w szkole kiermasz. Pod opieką Pani Anny Wawżeńczyk zbieraliśmy pieniądze na akcje